جدول نرخ انواع سکه در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد.
قیمت سکه طرح جدید در پایان اولین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد (سال 84) 106 هزار و 600 تومان بود که در پایان سال 91 به یک میلیون و 352...