ایران جیب : پاگانی( به ایتالیایی:Pagani Automobili ) یک شرکت خودروسازایتالیایی است که در زمینهٔ تولید خودروهای اسپرت و فیبر کربن فعالیت میکند. این شرکت در سال 1992 توسط هوراسیو پاگانی در شهرسان...