در یک سال اخیر خودرو تبدیل به جایزه محوری شده که صاحبان کالا و خدمات در تبلیغات تلویزیونی خود وعده هدیه آن را به مشتریان می دهند.صاحبان کالا و خدمات در تبلیغات خود با وعده هدایا و جوایز مختلف سعی در...