شلیک به هدف ، فرزاد فرزین این بار با شلیک انفجار به پا می کند .....

نمایش نسخه قابل چاپ