عربستان: در قبال حمله به تاسیسات آرامکو واکنش مناسب نشان می دهیم

نمایش نسخه قابل چاپ