مخالفت دولت آلمان با سخت گیری در تضمین صادرات به ترکیه

نمایش نسخه قابل چاپ